mp3 iconAudio1Computer playback
pdf iconSheet Music Score
Nu so chi num ca 'l gabia
L'ò gatà in mez a la sabia,
In tra 'l giarin sora 'l sinter
E m'è vignù 'l pinser.

M'era apena santa giù
E cun i occ ò vardà in su
E l’ho vist lì sincer
E m'è vignù 'l pinser.
L'ò carezà pian pian,
L'ò tut fra li me man,
Fin quasi contra 'l ciel
E m'è vignù 'l pinser.

M'ò tirà su ìl prussac
E anca sa era strac
Su vignù in giù liger
Cul fior e 'l me pinser.
First Performance: June 29, 2017 - Palacongressi - Andalo (TN), Italy
Performers: Coro Campanil Bas diretto da Roberto Di Marino